سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد برارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آلاله شاکری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

با توجه به توسعه روزافزون وهزینه های بالای ساخت سازه های زیرزمینی و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری و خطراتناشی از آسیب دیدگی آنها لازم است که نحوه احداث و مدیریت در نگهداری آنها مورد بررسی قرارگیرد دراین راستا در بعضی از این موارد پروژه هایی در زمینهای مساله دار مانند مناطق آماس پذیر انجام می شود از آنجایی که خاک آماس پذیر مسائل بزرگی در حفاری ایجاد می کند اغلب چالش ویژه ای برای تونل سازی می باشد درچندین مورد دیده شده که اجرای تونل در زمینهای آماس پذیر سبب فروریزش و درنتیجه آن خسارات زیادمالی و تاخیر در پروژه شده است دراین مقاله به معرفی عوامل جابجایی زمین ناشی از حفر تونل مانند شرایط زمین شناسی، عمق و هندسه تونل روش حفاری و کیفیت انجام کار و مدیریت پرداخته شده و با درنظر گرفتن حفر تونل درزمینهای آماس پذیر تمهیداتی برای کنترل و پایداری نشست در نظر گرفته شده است.