سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
هادی صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
سیده لیلا خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مدیریت توسعه پایدار، بایستی چند وجهی و جامع نگر باشد.گردشگری به عنوان یک صنعت اقتصادی اجتماعی ، می تواند نقش بسزایی در رشد وتوسعه ی اجتماعی و اقتصادی هر کشور ایفاء کند که آن را روشی مطمئن با چشم انداز روشن برای توسعه پایدار معرفی کرده اند و در این راستا گردشگری پایدار در بسیاری از کشوره ا، به منزله نمادی از هویت فرهنگی محسوب می گردد.امروزه مدیریت و برنامه ریزی تفریحی و گذراندن اوقات فراغت در برنامه ریزی کالبدی بسیاری از کشورها پیشرفته جایگاه مهمی رادربرمی گیرد…صنعت بزرگ توریسم در سالهای اخیر از رشد چشمگیری در سطح جهان برخوردار شده و نقش مهمی را درزمینه ایجاد فرصتهای شغلی، تولید درآمد و تحریک اقتصاد ملی و بین المللی ایفا می کند، برنامه ریزی و مدیریت در این زمینه می تواند باعث توسعه و گسترش آن در سطح ملی و منطقه ای شود هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی در مدیریت و توسعه هرچه بهتر گردشگری پایدار و اینکه چگونه می توان با مدیریت صحیح گردشگری زمینه رشد این صنعت را با توجه به تنوع آب و هوایی، تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی فراهم آورد، می باشد. در نهایت با پرداختن به، انواع توریسم، تعریف انواع توسعه و توسعه پایدار، رابطه توریسم و مدیریت به این نتیجه رسیده ایم که یکی از اساسی ترین اقدامات و برنامه ها در جهت توسعه پایدار گردشگری توجه به مدیریت صحیح و سالم در این صنعت می باشد.