سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
علی نجفیان رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برنامه های مدیریت و بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صورت مطالعه و اجرایی شدن می تواند به افزایش بهره وری مصالح در صنعت ساختمان و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی منجر شود. بنابراین باید به بررسی روش های بازیافت نخاله های ساختمانی که کمترین مشکلات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد،بپردازیم که نکته مهم دراین رابطه، ارزیابی ترکیب مصالح و مواد تشکیلدهنده آنهاست. دستیابی به این امر نیازمند نمونهگیریهای متوالی از نخالههای موجود شهری و سپس فرآیند آماری بر روی نتایج حاصل است. در نهایت برای استفاده از این مواد، تعیین مشخصات فنی این مواد و نیز تعیین مکان و نحوه استفاده از آنها مورد نیاز است.وسپس انجام آزمایشهایی برای بررسی مواد شیمیایی و خطرناکی که همراه ضایعات و نخالههای ساختمانی به محلهای دفن آورده میشود. درهمین راستا نحوه طراحی و اجرای برنامه مدیریت ضایعات و روش های مختلف تفکیک و مزایا و معایب آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین به بررسی روشهای مختلف جهت ارتقاء بازیافت و بهینه سازی مواد زائد جامد پرداخته خواهد شد