سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

ازدیرباز یکی از روشهای متداول بهره برداری از منابع آب زیرزمینی حفر قنوات بودها ست که هنر استحصال آن متعلق به ایرانیان می باشد درواقع یکی از مهمترین منابع آب موجود بخصوص درنواحی خشک و نیمه خشک کشور استفاده از آب قنات است که درصورت مدیریت صحیح می تواند نقش بسزایی درشرایط بحران خشکسالی ایفا نماید با توجه به این که آب قنات درتمامی طول سال جاری است به نظر می رسد با استفاده از تکنیکهایی مانند احداث سدزیرزمینی و انتقال آب قنات به سمت مادرچاه و افزایش آب آنها درفصول غیررویشی بتوان به بحران خشکسالی فائق آمد ازجمله مزایای قنات می توان به شیرین کردن اراضی با احیای قنوات قنات ها نه تنها باعث استخراج آبهای زیرمینی می گردند بلکه این سیستم باعث شیرین کردن اراضی شور می شود تغذیه مصنوعی لایه های آبدار زیرزمنیی به روش مهار قنواتی آبادانی کویرها توسط قنوات تعادل زیستی توسط قنات ها کارکردن آسیبابها با قناتها نقش همیارها و تعاونی های سنتی ایجاد شده به وسیله قنات سیستم قنات به عنوان عاملی برای جلوگیری از سیلاب درون شهری پرورش ماهی درقنوات و قنات به عنوان یک عامل موثر درارزش املاح مزروعی اشاره نمود.