سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرحیم رمضانیان – استادیار دانشگاه گیلان
محمود مرادی – کارشناسی ارشد
نجمه السادات حسینی رستمی – کارشناسی ارشد
نورالدین دبیری –

چکیده:

امروزه تمایل زیادی به استفاده ازتکنولوژیهای جدید جهت مدیریت بنگاه های اقتصادی می باشد بطور خاص امکانات فیزیکی جهت حمل و نقل جاده ای باتوجه به خسارات مالی و جانی ممکنه و همچنین هزینه های ناشی ازآن مدییت حمل و نقل را به سمت هرچه بهینه تر شدن پیش برده است نقش فرایندتوزیع درامر برنامه ریزی حمل و نقل و بهینه سازی زمان سوخت و مسافت طی شده پژوهشگران را ترغیب به استفاده ازالگوریتم های هوشمند برای بهینهس ازی این امور کرده است دراین مقاله با استفاده ازالگوریتم فرامحلی گرانش به بهینه سازی یکنوع ازمساله های مسیریابی برای سیستم های توزیع پرداخته شده است نتایج شبیه سازی و مقایسه با پژوهش های دیگر به برتری روش پیشنهادی ازنظر زمان پاسخ و پیچیدگی الگوریتم حکایت دارد همچنین ازحیث مسیرهای ارایه شده الگوریتم پیشنهادی نیز مسیرهای بهینه تری را پیشنهاد داده است که درتعدادبالاتر اهداف بهینگی روش ارایه شده بسیارمشهود است.