سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پولادی – کارشناسی ارشد برق- الکترونیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

محدودیت انرژی مشکل مهمی در شبکه های گیرنده ی بیسیم می باشد. و یک استراتژی برای بهینه سازی جایگزینی نودهای گیرنده ی بیسیم و سنجش انرژی مصرفی که برای کارایی انرژی ارائه می شود. این استراتژی می تواند نیازهای پوششی و انرژی فراهم کند و انعطاف پذیری و انطباق پذیری برای محدودیت های مختلف انرژی ایجاد کند. و با آلگوریتم Dijkstra برای بدست آوردن روش های بهینه ای که انرژی سنجش از آنها گرفته می شود مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه نودهای گیرنده بیسیم معمولا منابع بسیار محدود شده ای از نظر ظرفیت محاسباتی، ذخیره داده، انتقال و برد انرژی دارند. این محدودیت ها یک بخش عظیمی از مشکلات تحقیقی در زمینه ی شبکه های گیرنده ی و بیسیم به خصوص محدودیت انرژی را تحریک می کنند. هرچند مصرف انرژی یک چالش اصلی در طراحی سیستم ها می باشد. با تمرکز بر روی بهینه سازی انرژی، شبکه های گیرنده ی بیسیم می توانند نقاط قوت خود را از نو نیرو ببخشند و محدودیت هایی که توسعه و پیشرفت آنها را محدود می کند را کنار بگذارند. بنابراین شبکه های گیرنده ی بیسیم نیازمند یک مدیریت درسطح شبکه که به منظور مدیریت فعالیت های نود و حداکثر کردن طول عمر باتری در عین کاهش مصرف انرژی می باشند. این متن یک بازنگری از پروتکل مسیریابی و تکنیک های مدیریت نیرو را ارائه می دهد و ویژگی های مدیریت انرژی را در سیستم های بومی و جهانی را تخصیص میدهد. هم چنین می تواند اهداف و رفتار پیچیده ی وابسته به انرژی را نشان دهد و به سمت قوانین موثر تری از مدیریت یکپارچه سوق یابد.