سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلا
امین میر اسدی –

چکیده:

این تحقیق نتیجه مطالعه کتابخانه ای با موضوع مدیریت مواد زائد حاصل از فعالیت های ساختمانی که منجر به تولید نخاله های ساختمانی می گردد بوده که به دلیل مشکلات محیط زیستی در مواجه با مواد زائد، انجام شده است. افزایش فعالیت های عمرانی نیاز به مصالح را افزایش می دهد .ابتدا باید منابع تولید نخاله را شناسایی کردو پس از آن باید به شناخت ماهیت مواد تشکیل دهنده نخاله پرداخت که لازمه مدیریت اینگونه مواد می باشد. W.H.O طبق گزارشی بیان کرد که عدم مدیریت صحیح مواد زاید جامد، سی و دو مشکل زیست محیطی را به وجود می آورد که با گذشت زمان مقابله با آن به سادگی امکان پذیر نیست. در برخی موارد تا ۰۹ درصد اجزای نخاله ها قابل بازیافت بوده، موادی مانند فلزات، شیشه، قیر، بتن و… که پس از بازیافت به صورت همان اشکال اولیه یا اشکال جدید مورداستفاده قرار می گیرند