سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال فاضل فر – کارشناس محیط طبیعی- محیط زیست
مهناز نصر آبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان، گر
مهدی قلی زاده دوران محله – کارشناس ارشد عمران- محیط زیست
عابده نظری – کارشناس ارشد علوم تربیتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی کشور، مدیریت مواد زاید شهری است. معضل مربوط به مواد زاید جامد به دلیل رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی در بیشتر شهرها خصوصاً در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ بیش از گذشته موجب نگرانی مسولان شده است. عدم مدیریت نادرست و دفع نادرست مواد زاید از جمله عواملی است که به طور مشهود در تخریب محیط زیست این شهرها نقش دارد. هدف از مدیریت جامد زایدات، بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید است. بازیافت هرچه بیشتر مواد با ارزش زباله از طریق مصرف کمتر انرژی و آثار کمتر زیست محیطی است. تولید مواد و انرژی، بالا بردن راندمان سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار همگی از اهداف پردازش و بازیافت اند. مشکلات مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران ویژگی خاص دارد. این ویژگی ها مشتق از نوع زندگی و به نحوی از فرهنگ متأثر است. در اجرای برنامه های مدیریت مواد زاید جامد که به نحوی با مردم در ارتباطند، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سطح آگاهی های آنها ملحوظ شود. سطح دانش و آگاهی مردم در انطباق بهره وری و استفاده از تجهیزات و ظروف ذخیره در محل که مستقیماً با مردم ارتباط دارند، بسیار موثر است. مطالعات پایه و بنیادی در زمینه اجزا و عناصر مختلف سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در کشور انجام نشده و با وجود مطالعات پراکنده ای که در این باره توسط وزارت کشور و بعضی استانداری ها انجام شده، کمبود های زیادی در این مورد وجود دارد. سیستم های فعلی مدیریت مواد زاید جامد شهری جوابگوی نیازهای شهرها در این رابطه نیست و به طراحی جدید نیاز دارند.