سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا
نوشین خزاعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دا
مژده سروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی زاهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده محیط زیست

چکیده:

ریسک تخمینی است از احتمال اینکه در نتیجه تماس با مواد شیمیایی (آلاینده ها) شناسایی شده در محیط و به میزان مشخص اثر سو بر سلامت انسان و اکوسیستم به وقوع بپیوندد.ارزیابی ریسک نیز یک روش منطقی برای شناسایی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، تاسیسات و محیط‌زیست محسوب می‌شود. در حقیقت به کمک ارزیابی ریسک می‌توان روش‌های اجرایی و اقدامات کنترلی بهینه را جهت کاهش و مدیریت ریسک فراهم نمود.نتایج حاصل از ارزیابی ریسک پتروشیمی ابن سینا نشان می‌دهد عمده فعالیت های پروژه خصوصا در فاز ساخت و ساز در ریسک کم قرار گرفته است اما در فاز بهر برداری با توجه به احتمال وقوع حوادث در منطقه (نظیر نشت گاز و احتمال آتش سوزی در منطقه) و عواقب بسیار سنگین ناشی از آن، اعمال اقدامات مدیریتی جهت کاهش ریسک در منطقه بسیار ضروری است.