سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلا
ایمان مبینی – دانشجوی کارشناسی مدیریت عملیات امداد ونجات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

یکی از راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته ، مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری می باشد. گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمد های ارزی برای اقتصاد ملی ، کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمد نماید. یکی از مهم ترین عوامل جذب گردشگری شناخت پتانسیل های گردشگری یک مکان می باشد. در این راه آشنایی با استعداد های طبیعی یک منطقه از اولویت های ارائه شناسنامه گردشگری یک منطقه است. در این پژوهش با تاکید بر بر توریسم ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری ، سعی شده است از طریق مدیریت و برنامه ریزی ،راهبردهایی برای توسعه گردشگری در این منطقه ارائه شود .یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورتی توریسم ورزشی می تواند زمینه را برای توسعه منطقه ای را ایجاد کند که شبکه به هم پیوسته ای از جاذبه های گردشگری استان مورد بررسی تقویت و تعریف گردد.