سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر پوری رحیم – مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)_ دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل
سهیل امامیان – دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، مرکز فناوریهای برتر زمینی
ناصر پور معلم – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

پدافند غیرعامل، از مجموعه اقدامات غیر مسلحانهای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، و ارتقاء پایداری ملی در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن میشود. یکی از موضوعاتی که در پدافند غیرعامل حائز اهمیت است بکارگیری آب در این حوزه میباشد. این کاربرد در ایجاد محدودیت برای نیروهای دشمن، کاهش تحرک و جابجایی با بهر ه- گیری از ویژگیهای توپوگرافی اهمیتش نمایا نتر م یشود. لذا قبل از هرگونه عملیات مهندسی در زمین با در نظر گرفتن اطلاعات ژئومورفولوژی، ژئوماتیک و … منطقه مورد نظر، نرمافزار شبیهسازی پدافند غیرعامل آب را میتوان در محیط GIS یاده سازی نمود. در این شبیهساز شاخصهای مورد نیاز کاربردی که حاصل جمع آوری اطلاعات خبرگان بوده ارائه گردیده و با توجه به خروجی گرافیکی ایجاد شده، می تواند اساس یک مدیریت هوشمند پدافند غیرعامل با محوریت آب، این تاکتیک تلقی شود. که فرماندهان نظامی قادر خواهند بود، بهترین تصمیمگیری را در کمترین زمان ممکن جهت پدافند غیرعامل آب اتخاذ نمایند.