سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاسر محمودی – مسئول فنی شرکت مهندسی عماد ساز شمال

چکیده:

حمل و نقل و ابزارهای مرتبط با آن یکی از رکن های اساسی برقراری ارتباط بین انسان ها و کشور های جهان در گذشته و آینده محسوب می شود. بدون برخورداری از زیرساخت های مناسب این مقوله ،امکان رویدادهای تجاری و اداری و حتی خانوادگی در دنیای مدرن امروزی تقریبا امکان پذیر نبوده و با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات ملی و جهانی ، نیاز به زیرساخت ها و سیستم های مدرن حمل و نقل هر روزه بیشتر احساس میشود شود. برنامه ریزی دقیق و کارآمد در حمل ونقل و ترافیک و طراحی و ارزیابی الگوی به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند با رویکرد ارتقا ء ایمنی و کنترل و نظارت ترافیک همچون سامانه های ثبت تخلفات سرعت، نظارت تصویری در جاده ها، اطلاع رسانی توسط تابلوهای VMS و …. در هماهنگ ی با سایر اجزاء ITS و ارائه مجموعه ضوابط کاربردی کامل و مدرن در رابطه با نحوه تعیین موقعیت سیست مها و انتخاب فناوری متناسب با آن موقعیت است. به طوری که با رعایت این ضوابط در تعیین سیستم ها، افزایش کارایی حمل و نقل و ترافیک در زمینه های گوناگون، در قالب هزینه ای منطقی امکان پذیر شود و نیازهای گردانندگان و استفاده کنندگان سیستم را تأمین نماید. همچنین در سالهای اخیر و در جوامع پیشرفته، مهندسین حمل و نقل با متخصصین رشته های مخابرات و ارتباطات- الکترونیک- کامپیوتر و … با بهر ه جویی از امکاناتی که امروزه به عنوانره آوردهای IT » ، شناخته می شوند سیستم هوشمند حمل و نقل یا ITS را بوجود آورد هاند که زیر ساختی مطلوب و مناسب جهت تحقق و دست یابی به اهداف تعیین شده زیر را فراهم آورده است: -مدیریت و برنامه ریزی دقیق و کارآمد در حمل و نقل و ترافیک – استفاده بهینه از منابع موجود – کاهش صدمات و افزایش ایمنی و آرامش – کاهش مصرف انرژی و هزینه ها این اهداف همواره از مقاصد و مطلوب های برنام هریزان و متخصصین حمل و نقل و مهندسین ترافیک در استفاده از ITS برشمرده است.