سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین زندانی – کارشناسی ارشد نیرومحرکه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی ربیع پور – کارشناسی ارشد نیرومحرکه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس علی ابادی – دکترای مکانیک- دانشگاه امام حسین

چکیده:

موتورهای احتراق داخلی حدود ۳۰-۴۰%انرژی سوخت ورودی را به کار مفید تبدیل و بقیه انرژی سوخت ورودی را بصورت گرما تلف میکنند. لذا با بازیافت گرمای تلف شده، موتورهای احتراق داخلی دارای پتانسیل مناسب جهت استفاده در سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت هستند. هدف از نصب این سیستمها، افزایش بازده تبدیل انرژی و کاهش هزینههای تحمیلی بر مشترک و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. در این مقاله یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت با محرکه موتور احتراق داخلی گازسوز با سناریوی تولید توان الکتریکی ثابت و متصل به شبکه برای تامین کل یا بخشی از نیازهای گرمایشی و الکتریکی ساختمان در نظر گرفته شده است و نتایج نشانگر افزایش بازده کل سیستم تا حدود ۸۰ %، صرفه جویی انرژی اولیه بین ۲۱-۲۸% و میزان کاهش هزینههای برق و حرارت ساختمان بین ۲۱-۳۰% است.