سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرجاد احمدی راد – مدیرروابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
نفیسه مرتضایی – کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ته

چکیده:

با عنایت به پیام نورزی مقام معظم رهبری در ارتباط با حکمت نامگذاری سال ها که سبب حرکت افکار و اندیشه ها و مباحث و گفتگوها در راستای عنوان برگزیده هرسال می گردد دراین مقاله نیز با توجه به نامگذاری سال کنونی با عنوان جهاد اقتصادی راه کارهای بهینه مدیریت پسماند و تاثیر ان برچرخه اقتصادکشور بررسی شده است. درابتدا به اهمیت بحث مدیریت صحیح پسماند با توجه به میزان زباله تولیدی و تفاوت نوع و کیفیت زباله های ایران با کشورهای دیگر پرداخته شده و درادامه خطرات ناشی ازد فع غیربهداشتی پسماند و درنتیجه شیوع بیماریها را بررسی نموده است. درادامه ضمن معرفی فاکتورهای موثر در طراحی مجتمع پردازش و دفع آراد کوه شرح مختصری از روند بازیابی پسماند تروخشک و فراورده هایناشی از پردازش زباله ارایه شده است. درنهایت برآورد تقریبی هزینه ها درمدیریت صحیح پسماند نمونه هایی از بازیافت پسماند و تولید انرژی برنامه های سازمان مدیریت پسماند درکاهش زباله تولید شده درشهر تهران و راهکارهای کاهش دفن پسماند و راهکارهای کاهش هزینه ها درمیدریت پسماند بیان شده است.