سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی حاجی سیاری –
سیدحمزه نژادحسین –

چکیده:

مراکز تحقیقات سازمانی نوع خاصی ازمراکز تحقیقاتی مراکزی هستند که درسایه سازمانهای دگیر اقدام به رفع نیازهای دانشی واحدهای عملیاتی سازمان می کنند امروزه متاثر ازجهانی شدن تغییرات شدید درمحیط و بازارشرکت ها رخ داده است به نحوی که باعث شده سازمان ها به بحث تحقیق با نیت استفاده و بهره برداری توجه ویژه ای داشته باشند بنابراین این سازمان ها درجواب به این نیاز مهم ناچارهستند که حلقه های یادگیری خود را به نحو مطلوبی سازماندهی کنند تا بتواند درزمان مناسب جواب مناسبی به سوالات خود داده و این دانش را به نحوی هدایت کنند تا محصول مناسبی به بازار ارایه شود بنابراین واحدهای تحقیقاتی این نوع ا زسازمان ها ضرورتا لازم است سازوکارهای مناسبی را اتخاذ کنند تا بتوانند به موقع دانش کاربردی و عملی را به دست آورده و درمحصول متجلی کنند . دراین مقاله به بررسی مدیریت نوآوری دراداره کل اموزش و پژوهش سیما پرداخته شده است که یکی ازمراکز تحقیقات سازمانی است.