سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنیه اسماعیلی – مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور تهران
منصور فتحی زاده – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

فرسایش و رسوب تحولاتی طبیعی هستندکه باعث شکل گرفتن زمین می گردند اما این تحولات دراثر فعالیت های بشری همچون تخریب جنگلها و چرای بیرویه دام و عملیات زراعی نامناسب تشدید می شوند و به علت اثرهای منفی بزرگی که برتوسعه پایدار می گذارند لازم است که حدود مقادیر و شدت واقعی آنها مشخص شود برای برآورد مقادیر فرسایش و رسوب روشهایمتفاوتی درنقاط مختلف جهان به کارگرفته شده است که ازجمله این روشها کاربرد عنصر رادیواکتیو سزیم ۱۳۷ می باشد از آنجایی که روش سزیم ۱۳۷ روشی با ویژگیهای خاص و با دقت بالایی است می توان جهت محاسبه میزان فرسایش و رسوبگذاری اراضی ضیرب رسوبدهی و همچنین منشا یابی رسوبات از آن به خوبی بهره جست که البته میزان دقت و وسعت عمل آن بستگی به این دارد که تا چه میزان هزینه صرف آن شود درضمن محدودیت مراکز جهت همکاری درانالیز نمونه ها نیز نکته ای است که مجریان طرح های تحقیقاتی بایستی بدان توجه داشته باشند. درحال ح اضر فقط سازمان انرژی اتمی توانایی آنالیز نمونه های طبیعی حاوی مواد رادیو اکتیورا دارد.