سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره بختیاری فایندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

از نگاه ملی ، نخبگان و متخصصان هر کشور ، مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های موجود آن کشور به حساب می ایند و ثروت ملی هر سرزمینی هستند. امروز با توجه به فضای شدید رقابتی کسب و کارها ، توسعه مدیریت نخبگان یکی از مهمترین عوامل کسب و حفظ مزیت رقابتی در سازمان ها به شمار می رود.مدیران ارشد سازمان باید با کمک سایر افراد سازمان سعی در ایجاد جوی مناسب برای جذب ، رشد ، توسعه و نگهداری افراد نخبه داشته باشند.در این مقاله به علل پدیده فرار مغزها و نقش مدیریت نخبگان پرداخته می شود.