سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرامین فروتن – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدامین فروتن – دانشجو
یاسر فتاحی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه باقری – دانشجوی دانشگاه زاهدان

چکیده:

هرزباله جامدی که طی تشخیص و درمان یا ایمن کردن انسانها و حیوانات ایجاد میشود را زباله بیمارستانی میگویند که به دلیل ماهیت مراجعین ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین زباله ها حدود ۶۳۰نوع ماده شیمیایی مصرفی دربیمارستانها ۳۰۰ نوع آن سمی و خطرناک و ۳۰۰ نوع آن غیرسمی و تنها ۳۰نوع آن کم خطریا بی خطر میب اشند و مهمترین بخش زایدات خطرناک بیمارستانی شامل بخش بانک خونی جراحی واحد دیالیز قسمت زنان و زایمان بخش ایزولاسیون عفونی بخش میکروبیولوژی پاتوبیولوژی ویروس شناسی واحد مراقبت های ویژه و …. می باشد براساس امارهای بین المللی دربیمارستانها روزانه به ازای هرتخت ۱-۵ کیلوگرم متوسط ۳کیلوگرم زباله تولید میشود درانیتحقیق سعی شده است راهکارهایمناسب جهت جمع آوری نگهداری و حمل این پسماندها دربیمارستان اردیبهشت به عنوان الگویی دراختیارسایرصنایع بزرگ کشورقرارگیرد این مطالعه یک نوع بررسی میدانی و توصیفی و کاربردی می شود و میتواند بعنوان الگویی درسایر صنایع بکارگرفته شود.