سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزیتا کریمی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد خسروی – کارشنسا ارشدمدیریت محیط زیست از دانشگاه فنی درسدن آلمان ارزیابی اثرا

چکیده:

تالاب میقان درمرکز کشور از معیارهای تالابهای بین المللی رامسر برخوردار بوده و جز مناطق مهم پرندگان IBA می باشد هدف از مدیریت این منطقه برقراری تعامل بین طرفداران محیط زیست ذینفعان و حیات وحش بوده و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP تصمیم گیری جهت یافتن پاسخ قانع کننده در فرایند ارزیابی توان به منظور حفاظت را میان سه گروه فوق روشن می نماید با استفاده ازروش AHP پس از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف معیارها و زیرمعیارها مقایسه زوجی مابین مجموعه ها برای وزن دهی انجام می شود سپس کلیه نقشه های مورد استفاده در فرایند ارزیابی توان اکولوژیک به منظور حفاظت براساس وزنهای اختصاص داده شده ترکیب شده و نقشه نهایی بدست می اید. مطالعه کنونی با استفاده از روش AHP و تکنیکهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و بهره گیری از نرم افزار ILWIS انجام گرفته است.