سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،باشگاه پژوهشگران جوان،اهر،ایران.

چکیده:

ایجاد سیستم مدیریت مناسب جمع آوری و رفع زباله از جملهمواردی است که برای کنترل تولید مصرف و صرفه جویی مواد ونیز فرآیند جمع آوری و دفع آن اهمیت به سزایی دارد وراندمان این برنامه با توجه به بهداشت، اقتصاد و مهندسیمحیط زیست منطبق بوده و باید با دیگر شرایط عمومی جامعههماهنگ باشد. با توجه به مشکلات حاصل از ازدیاد زباله ها وکمبود مناطق دفن زباله دراین مقاله به مطالعه علل ازدیادروز افزون زباله های شهری و تأثیری که در محیط زیست دارد واینکه چه مناطقی از شهر می تواند برای دفن زباله ها مناسبباشد پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند: باتوجه به توسعه بی رویه و غیر اصولی شهر ها، فقدان الگو ی صح یحمصرف، رشد روزافزون تولید پسماندها و همچن ین مشکلات و نارسا ییهای سیستم مدیریت پسماندها، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینهترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی م ی باشد . درمورد مکانیابی باید مواردی چون به حداقل رساندن خطر برا یسلامت عموم در محل، به حداقل رساندن تاثیرات منف ی محل موردنظر بر محیط زیست، محل مورد نظر بالاترین سطح خدمات را برا یکاربران تجهیزات تسهیلات فراهم آورد توجه کرد.