سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا جهان بین – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

سرمایه یا منابع مالی یکی از مهم ترین ارکان گردش امور همه سازمان ها و از جمله شهرداری هاست که مدیریت و ابداع راهکاریهای جدید افزایش آن، بخش حیاتی وظایف و تونمندی مدیر هر سازمان را تشکل می دهد. مدیریت مالی، صاحب حساب شهردای است و وظیفه دارد که ضمن تأمین اعتبار مورد نیاز برای فعالیتهای عمرانی، خدمات شهری و سرمایه گذاری، با رعایت مقررات و ضوابط مالی، مراقب حسن گردش کار مالی و حسابداری واحدهای شهرداری باشد. الگوی مقاله حضر بنیادی- کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیل است و برای گردآوری اطلاعات از منابع اسنادی و اینترنتی و تحققات نگارنده استفاده شده است. هدف از این پژوهش توصیف و تحلیل مدیریت منابع مالی و ارائه روشهای افزایش درآمد شهرداریهاست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمی گردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر می گیرد. همچنین از آنجا که شهرداریها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل می شوند، بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند که برخی از آنان در این مقاله اشاره شده است. بعلاوه استفاده از تجارب شهرداری های دیگر شهرهای کشور و جهان بسیار راهگشاست.