سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد زاهدی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان و آموزش وپرورش استان کرمانشاه

چکیده:

اگرچه بیشتر دانش ما درباره ی مباحث سنتی منابع انسانی( کارمند یابی، جبران خدمات، ارزیابی) در سازمان های بزرگ می توانند در سازمان های کوچک نیز بکار روند، با این حال شواهد نشان می دهد که سازمان های کوچک تفاوت هایی دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمان های بزرگ ندارند. بررسی ها آشکار کرده است که درک ما از مباحث مهم منابع انسانی در سازمان های کوچک محدود است. اگرچه ما ناچاریم در ابتدا درک کنیم که این سازمان ها چگونه استخدام می کنند، پاداش می دهند، و شاید حتی چگونه کارکنان خود را برمی انگیزند، اما با کمبود تئوری و اطلاعات ضروری برای درک اینکه چگونه این سازمان ها کارکنانشان را آموزشمی دهند، عملکردشان را ارزیابی می کند، مواجه هستیم. با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه ی افراد برای انجام فرآیندهای جاری و آتی خویش هستند. سازمان ها به دنبال سرمایه ی جدیدی تحت عنوان سرمایه ی انسانی هستند، به جرأت می توان گفت که سرمایه ی انسانی عامل دیگری بر روی رشد و بقای سازمانی تأثیر گذار است