سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
سارا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

عصر امروزه عصر تغییرات پرشتاب و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات در دسترس کافی جهت تصمیم گیری برای مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند. مدیریت منابع انسانی برای مدیریت دانش بستری فراهم می کند که در آن کسب اطلاعات و دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سرتاسر سازمان نهادینه می شود و نیز در دنیای ا مروزی می تواند که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شیوه ای اثر بخش رشد کنند. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و نیز تعاریف، وظایف، اهداف و مدلهای مدیریت منابع انسانی نیز پرداخته شود.