سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رشنوادی – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بروجرد
سعید کهزادیان – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بروجرد

چکیده:

مدیریت منابع انسانی پروژه در برگیرنده فرایندهایی است که برای دست یابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگیر در پروژه لازم می باشد که ان را می توان به عنوان فرایند اصلی یک سازمان پروژه محور در نظر گرفت که باعت تاثیر گذاری بر نحوه جذب و استفاده از منابع انسانی و نیز چگونگی درک رئابط کاری توسط انان می شود. مباحث مدیریت منابع انسانی را می توان در دو سطح ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت عملیاتی منابع انسانی تجزیه و تحلیل کرد. هدف از این مقاله ارائه تحقیقاتی در زمینه مدیریت منابع انسانی و پرداختن به چالشهای مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور و ماتریس تعالی سازمان های پروژه محور است.