سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر میرسپاسی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهرزاد سرفرازی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،
علی فرهادی محلی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،

چکیده:

رشد و توسعه روز افزون دانش بشری، نفوذ فن آوری اطلاعات و ظهور مباحثی چون مجازی سازی، ارتباط بهنگام، بی سیسم و تجلی کلمه الکترونیک به ابتدای واژه های کلیدی نظیر دولت و تجارت باعث شده تا سازمانها بیش از پیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. از آنجا که منابع ا نسانی نیز به عنوان مزیت رقابتی نهایی در اقتصاد امروز شناخته شده است، نیاز به توجه و پشتیبانی فزاینده ای دارد. مدیریت الکترونیکی منابع ا نسانی به عنوان روشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای م دیریت این منبع ارزشمند، گزینه بسیار مناسبی به نظر می رسد. ادعای بسیاری پیرامون مزایای م دیریت الکترونیکی منابع انسانی برای سازمان ها وجود دارد. از مزایای مهم شناسایی شده برای مدیریت اکلترونیکی منابع انسانی، کاهش هزینه و بهبود خدمت رسانی به مشتریان واحد مدیریت منابع ا نسانی را می توان نام برد. امروزه منابع انسانی تنها وجه تمایز در بازارهای رقابتی محسوب می شود. از این رو دیگر نمی توان به سیستم های قدیمی مدیریت منابع انسانی برای آماده سازی نیروی کار پویا و هوشمند اطمینان کرد. از این رو توسعه منابع انسانی در بنگاهها و سازمانها نوعی تعهد متقابل و وظیفه دوجانبه بین فرد و سازمان تلقی می شود. یکی از مهم ترین مزیت های مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاهش هزینه ها می باشد. با استفاده از این فن آوری بسیاری از هزینه های انجام وظایف م نابع انسانی و کاغذ بازی ها به حداقل ممکن می رسد. زیرا کارکنان دسترسی مستقیم به اطلاعات دارند. دیگر نیازی به شرکت افراد در جلسات حضوری نیست و زمان و هزینه های جانبی را هم بخش منابع انسانی و هم برای سایر کارکنان سازمان کاهش می دهد. در این مقاله به بررسی مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی پرداخته تا حد امکان سعی خواهیم کرد این موضوع را تبیین و ارائه کنیم.