سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

منوچهر سلطانی – دکترای مدیریت معاون اداری وتوسعه منابع انسانی شرکت سایپا
رضا میرزانژاد – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مسئول امورکارکنان شرکت سایپا ومد

چکیده:

دراین مقاله مروری بر سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (e-HRM) شده وهمچنین نتایج استفاده از آن درسازمانها آورده شده است، این سیستمها درسالهای اخیر درشرکتها وسازمانهای بزرگ مورد استفاده قرارگرفته شده است وجز ءسیستمهای سازمانی پیشرو درزمینه مدیریت منابع انسانی وانجام فرآیندهای آن به بهترین نحووباکمترین هزینه محسوب می شونددرادامه به مدل e-HRM اشاره واهداف،خروجی ها ومراحل پیاده سازی آن مورد بحث قرارمی گیرد درانتها به نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی شرکت سایپا درخصوص استقرارموفقیت آمیز این سیستمها پرداخته می شود.