سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن درویش – داکترای مدیریت- استادیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
منوچهر سلطانی – دکترای مدیریت – معون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سایپا
رضا میرزانژاد – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – مسئول امور کارکنان شرکت سایپا و م

چکیده:

از مهم ترین سیستمهای نوین سازمانی ف سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی e-HRM می باشد این سیستمها باعث تاثیر بسیار شگرفی در سازمانها می گردند این سیستمها موجب جامع نگری در فرآیندهای منابع انسانی و جاری سازی رویکرد سیستمی در واحدهای HR و فرآندهای منابع انسانی می گردند که این امر امکان اجرایی کردن مدیریت استراتپیک منابع انسانی را در سازمان فراهم کرده و آن را تسهیل می کند لذا در این مبحث مروری بر مفاهیم سیستمها ، مدیریت استراتژیک منابهع انسانی و همچنین نتیج استفاده از سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازمان خواهد شد. در ادامه گامهای استقرار سیستمهای e-HRM تشریح خواهد شد و همچنین فرصت ها و چالش های فرا روی آن آورده خواهد شد.