سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید امرایی – گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه –
امین امرایی – گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
پریسا فتاحی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران –

چکیده:

امروزه کلیه انرژی های تجدید پذیر، روزبه روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان به عهده می گیرند. این منابع، امکان پاسخ گویی همزمان به هردو شکل اساسی منابع فسیلی را نوید می دهند. انرژی های تجدیدپذیر، اساساً با طبیعت سازگاز بوده و آلودگی ندارند و چون تجدیدپذیرند پایانی برای آنها وجود ندارد تجربه دهه های اخیر نشان میدهد که با توجه به افزایش سطح مصرف انرژی در جهان و ذخایر محدود سوختهای فسیلی دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود اگرچه نفت و سایرسوخت های فسیلی می توانند حداقل تا صد سال آینده نیز نیازهای انرژی دنیا را تأمین کنند، اما چالش عمیق تری که نظام انرژی جهان را شکل خواهد داد مسائل زیست محیطی می باشد. از طرف دیگر صدور منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران را به درآمدهای حاصل از صدور منابع یاد شده وابسته کرده است. بدیهی است پایان پذیر بودن این منابع، در کنار اهمیت یافتن مسائل زیستمحیطی قطع این وابستگی را امری ضروری ساخته است که در این راستا باید نیم نگاهی به سایر جایگزین های نفت و گاز داشت. در این پروژه علمی ابتدا اهمیت توجه به انرژی های تجدید پذیر و انواع آنها نظیر انرژی های خورشیدی، انرژی باد، انرژی زیست توده، انرژی زمین گرمایی و انرژی دریایی و.. . مورد بررسی قرار گرفته و سپس کاربرد آنها نظیر موارد اقتصادی، موارد زیست محیطی و … ارائه گردیده است و همچنین نگاهی به هزینه های مورد نیاز برای استفاده این نوع انرژی ها در بعضی از مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.