سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهناز شفیعی زاده ماهانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منابع محدود آبی و خاکی کشور، افزایش مستمر جمعیت و بسیاری از عوامل موثر تاثیرگذار دیگر، ارائه برنامه های صحیح مدیریتی آبی و خاکی را در کشور اجنتاب ناپذیر می کند. منشاء اصلی خشکسالی را کمبود بارش طی یک دورهزمانی می دانند که بطور معمول یک فصل یا بیشتر است؛ اثرات خشکسالی را می توان به اثرات اقتصادی، زیست محیطی واجتماعی طبقه بندی کرد؛ اثرات سیلابها نیز قابل کنترل است و می توان با راهبردهایی مثل جلوگیری از چرای بی رویهدام؛ جلوگیری از فعالیتهای جنگل تراشی و جنگل زدایی و فعالیتهای زمین خواری، حفاظت از حریم رودخانه ها و … اثرسیلابها را خنثی کرده. بسیاری از اثرات این عوارض طبیعی در کشاورزی و بخش های وابسته به آن صورت می گیرد؛ اثرات زیست محیطی شامل خسارت به گونه های گیاهی و جانوری، زیستگاههای حیات وحش و خسارت به تنوع زیستی ونهایتاً فرسایش خاک است. مقاله حاضر در نظر دارد ابعاد و جنبه های پیدایش خشکسالی و نیز وقوع سیلابها و پیامدهای آن را توضیح داده و بعضی معیارها و راهکارهای مناسب را بحث و آگاهی بیشتر برنامه ریزان و بخشهای مسئول را در رابطهبا کمک به حفاظت مناطق تحت تأثیر این بلایای طبیعی فراهم کند.