سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه باقر زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز
نصراله کلانتری – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین رحیمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

از آنجائیکه منابع آب زیرزمینی یکی از مناسب ترین منابع برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی می باشند و با توجه به اینکه در کشور ما به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و آفت کش ها، دفع نادرست فاضلاب های شهری و صنعتی، بسیاری از آبخوان ها را در معرض آلودگی و نابودی قرار داده است، یکی از راه های جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، شناسایی نواحی مستعد آلودگی می باشد. به همین منظور جهت پتانسیل یابی آلودگی منابع آب زیرزمینی در شدت بهبهان از چهار روش DRASTIC, SINTACS, AVI و GOD استفاده و نقشه های آسیب پذیری آبخوان در مقابل آلودگی در محیط GIS تهیه شد. هر چهار روش نتایج مشابه ای را در مورد آسیب پذیری آبخوان نشان دادند و روش های DRASTIC و SINTACS به علت استفاده از پارامترهای بیشتر و فرایند رتبه و وزن دهی انعطاف پذیرتر نسبت به دو روش دیگر نتایج دقیق تری را نشان دادند. نتایج حاصله بیانگر آن است که به ترتیب شمال دشت آسیب پذیرتر از جنوب دشت می باشد، که علت عمده در رابطه با اندازه رسوبات آبرفتی آبخوان، عمق کم سطح ایستابی آبخوان آزاد در بیشتر قسمت های دشت می باشد.