سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مریم داغستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می باشد تقریبا هیچ منطقه ای ازجهان از خطر وقوع خشکسالی درامان نیست قسمت اعظم ایران درقلمرو آب و هوای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و وقوع خشکسالی از ویژگیهای اصلی آب و هوای ایران محسوب می شود همچنین علاوه برقلت بارندگی نوسانات شدید آن درمقیاسهای روزانه فصلی و سالانه ازجمله خصوصیاتی است که موجب عدم اطمینان کافی نسبت به دریافت حداقل آب مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی تغذیه جریانهای سطحی و سفره های زیرزمنیی و مصارف انسانی می شود این امر بیانگر احتمال وقوع بحرانهای جدی از لحاظ منابع آب درکشور درحال و آینده می باشد بنابراین درصورت اعمال مدیریت های ناکارآمد فنی و استفاده از استراتژی های نامناسب علاوهبرهدررفت منابع موجود و تشدید اثرات مخرب آن زمینه برای بحرانها و خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می گردد مدیریت منابع آبی اگر به صورتی کارآمد انجام شود و اصلاح الگوی مصرف آب به عنوان موضوعی حیاتی مورد توجه قرار گیرد زمینه را برای کنترل بحران آب درکشاورزی فراهم می آورد و علاوه برآن می تواند به عنوان راهکاری نوین برای مقابله با این بحران موردتوجه قرارگیرد.