سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حافظ گلستانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید پرستار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد شیرمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمارمی رود. به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مدیریت منابع آب مجموعه ای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی که هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یک سو و تأمین آب از سوی دیگر می باشد. امروزه چالش هایی از جمله محدودیت منابع آب ، توزیع غیر یکنواخت مکانی و زمانی ریزش هایجوی، پدیده های طبیعی و خشکسالی، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی و …پیش روی منابع آب در ایران می باشند . بنابراین بهره برداری بهینه از آبهای مرزی و مشترک ، اصلاح قانون توزیع عادلانه آب ، جلوگیری از تخریب منابع آب ، شرایط لازم برای سرمایه گذاری در برنامه های توسعه و مدیریت منابع آب و .. برای مدیریت منابع آب پیشنهاد می گردد . با توجه بع اینکه ایران در زمره مناطق خشک جهان قرار دارد بنابراین توجه به مدیریت منابع آب در ایران یک امر مهم تلقی می گردد