سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا غیرتی آرانی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مدیریت منابع آب برای تامین عرضه یا کاهش خسارات سیل و خشکسالی موضوع پیچیده ای است که با افزایش تقاضا درسالهای آینده هرچه مشکل ترمی گردد به خصوص مشکل مزبور درنواحی خشک و نیمه خشک جهان که منابع آبی آنها به زودی با کمبود روبرو خواهد شد جدیتر است گزینه های موجود دربه حداقل رساندن مشکلات منابع آب عبارت است از جانمایی و تعیین موضوع منابع آب جایگزین و همچنین مدیریت بهتر منابع آب موجود جانمایی منابع آب جدید دربعضی مناطق احتمال ندارد دراین مناطق توجه جدی به اندیشه ها و طرح های کاملا نو از قبیل کشیدن کوه های یخ به نواحی ساحلی نیازمند آب داده شده است.