سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه کفشدوزان – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

تولید هر نوع کالا یا خدمات نیازمند آب است. مجموع آب مصرف شده برای تولید مقدار معینی از محصول(اعم از کالا و فراورده های کشاورزی یا خدمات)را آب مجازی م ینامند به عنوان یکی از شاخ صهای ارزیابی بهره وری آب مفهوم تازه ای است که در سال های اخیر نظر برنامه ریزان و صاحب نظران علوم آب را به خود جلب نموده و در سطوح مختلف منطق های، ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. پی آیند این مفهوم در سال ۲۰۰۲ شاخص رده پای آبی مطرح شده که نگرش نوینی در ارزیابی منابع آبی یک منطقه است. در سطح جهانی مفاهیم تجارت آب مجازی و رده پای آبی دارای پیچیدگی های و جوانب خاصی است. منابع آبی منطقه خلیج فارس با داشتن منابع آبی پایدار یکی از مناطق مهم استراتژیک در خاورمیانه است ولزوم ارزیابی منابع آن ضروری به نظر می رسد. .که در این نوشتار به طور مختصر به آن پرداخته م یشود.