سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – عضو هیئت علمی بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسا
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی ناصری – کارشناس ارشد علفهای هرز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضو
حسین ترابی – کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی شهید هاشمی ن ژاد جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

سالانه بخش عمده ای از هزینه های تولید گندم صرف مدیریت و کنترل علف های هرز با استفاده از انواع علف کش می شود. از سوی دیگر مصرف بی رویه علف کش در مزارع، موجب نگرانی شده است. تحقیقات نشان داده است که پراکنش علف های هرز در سطح مزارع به صورت لکه ای است و با تشخیص دقیق مکان و ترکیب جمعیتی لکه ها در فرآیند کشاورزی دقیق، می توان به صورت موضعی از علف کش استفاده نمود و میزان مصرف آن را کاهش داد. این تحقیق با هدف تشخیص موقعیت علف هرز خردل وحشی ( Sinapis arvensis )، که به ترتیب جزو علف های هرز گندم محسوب می شوند، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) اجرا گردید. در این روش با استفاده از دوربین دیجیتال کانن، عکسبرداری شده و عکسها با روش پردازش تصویر توسط نرم افزار مطلب پردازش گردید.در این مقاله علف هرز خردل وحشی موجود در مزرعه گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در موقعیت جغرافیائی با طول جغرافیائی ۳۲ ۱۲ ۳۶شمالی و عرض جغرافیائی ۳۲ ۳۸ ۵۹ شرقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد که مکانیزم بینائی ماشین و روش پردازش تصویر میتواند بخوبی جهت تعیین موقعیت علف هرز خردل وحشی بکار گرفته شود