سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – مربی پژوهشی
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس مهندسی برق
حسین ترابی –

چکیده:

سالانه بخش عمدها ی ازهزینه های تولید محصول گندم صرف انواع علف کشها و کنترل علفهای هرزآن میشود از یک سو ضرورت استفاده از علف کش برایمهار و مدیریت علف هرز و از سوی دیگر وجود بقایای علف کش ها درمنابع آب و محیط زیست موجب نگرانی شده است عموما پراکنش علفهای هرز درسطح مزارع بصورت لکه ای است و باتشخیص دقیق مکان و ترکیب جمعیتی لکه ها درفرایند کشاورزی دقیق میتوان به صورت موضعی از علف کش استفاده نمود و میزان مصرف آن را کاهش داد این تحقیق با هدف تشخیص موقعیت علف هرز خردل وحشی sinapis arvensis که یکی از مهمترین علفهای هرز گندم محسوب میشود و سالانه خسارت زیادی برعملکرد آن وارد می کند درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد اجرا گردید دراین روش با استفاده از دوربین دیجیتال کانن A700 عکسبرداری شده و عکسها با روش پردازش تصویر توسط نرم افزار مطلب پردازش گردیده و خروجی نرم افزار که نشان دهنده محل علف هرز است به ریزپردازنده میکروپرسسور AVR منتقل و دستورلازم جهت پاشش موضعی علف هرز صادر شد