سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشته خالقی –
عباسعلی دامنگیر – مدیرکل حفاظت محیط زیستاستان کرمان

چکیده:

مشکل آلودگی محیط زیست، مشکلی که ریشه درنخستین روزهای زندگی اجتماعی انسان بر روی زمین دارد اما فقط چند دهه است که انسان ، سیمای تهدیدگر آنها را شناخته وبرای برطرف کردن آثارآن تلاش میکند .توجه به توسعه پایدار وملاحظات مربوط به آن باعث میشود تا در استفاده از منابع محدود انرژی با حساسیت بیشتری عمل کنیم . انرژی وتامین آن از حساس ترین مسایل در حوزه توسعه پایدار است تا آنجا که برخی از این عامل با عنوان بحرانی ترین مولفه یاد میکنند در حالی که در ایران بیشترین قسمت انرژی مورد نیاز از منابع تجدید ناپذیر تهیه میشود نیاز به برنامه ریزی بلند مدت ومدیریت تامین ومصرف انرژی به شدت احساس میشود . انرژی از مهمترین بخش های زیر بنایی است که فعالیت زیر بخش های نفت ، گاز، برق، انرژی اتمی وانرژی های تجدید پذیر را در بر میگیرد . رشد مصرف انرژی در ایران با توجه به عواملی مانند رشد شهرنشینی ، فن آوری نامناسب در تولید، فقدان مدیریت انرژی، قیمت های پایین وغیرواقعی ، رو به افزایشبوده وخواهد بود میزان تلفات انرژی در ایران بسیار بالا است وبه همین منوال هزینه های اجتماعی ناشی از نشر آلاینده ها وتخریب خاک، کاهش کیفیت آب وبسیاری از عوامل دیگر همچنان شتابان خواهد بود برهمگان مبرهن است که بسیاری از تهدیدهای زیست محیطی ، تخریب منابع وآلودگی ها نتیجهفعالیتهای غیر منطبق با محیط زیست هستند از این رو آگاه سازی وآموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه ریزان، مدیران وسیاستگزاران درجهت آشنایی با ارزش واهمیت حفظ محیط زیست برای ادامه حیات بشری امری مهم است محدودیت در منابع تجدیدپذیر ، هزینه بالای انواع مختلف انرژی ، آلودگی زیست محیطی وبحران های انرژی وهمچنین افزایش اهمیت مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع میباشد، از دلایل اصلی توجه روز افزون به مباحث مدیریت وممیزی انرژی بوده وکلیه سازمان ها به عنوانیک بنگاه اقتصادی جهت حفظ جایگاه خویش در جامعه نیاز به افزایش بازده وکاهش هزینه ها در تمامی سطوح سازمانی دارند مدیریت انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در سازمان ها ، باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ایدر هزینه ها وهم چنین افزایش بهره وری عوامل کل در سازمان ها میباشد . مدیریت انرژی ، یکی از مهمترین ابزارها جهت مواجهه با چالشهای فوق میباشد ، بطوریکه استقرار وبه کارگیری آن تضمین بهینه سازی مصرف انرژی وبه معنای انتخاب الگوی صحیح وایجاد وبه کارگیری روشها وسیاستهای درست درمصرف انرژی است که علاوه بر اینکه متضمن استمرار رشد اقتصادی میباشند ، موجب کاهش تخریب منابع انرژی ونیز کاهش اثرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر محیط زیست وجامعه میگردند . به عبارت دیگر بهینه سازی انرژی به معنای به کارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها واستفاده از علوم نوین مدیریت مصرف است که متضمن بیشترین بازدهی از کمترین میزان انرژی باشند از ابعاد دیگر بهینه سازی انرژی ، افزایش آگاهی وایجاد فرهنگ صحیح ودر نتیجه مدیریت صحیح انرژی است