سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
حسین علیپور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

انرژی از مهمترین ضرورت و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته و تاریخ و تمدن بشری بربنیاد ابداعات و کشفیات درجهت نیل انرژی های مختلف به یکدیگر شکل گرفته است اما مشکل محدودیت منابع انرژی امروزه در حال تبدیل به یک بحران دردنیا شده است که بسیاری از روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی جهات را نیز رقم زده است بحث محدودیت منابع گریبانگیر کلیه کشورهای صنعتی توسعه یافته و درحال توسعه می باشد دراین میان و درکشور ما بیش از ۳۰ مصرف انرژِ کل رابخش خانگی بخود اختصاص داده که عمدتا درتامین گرمایش سرمایش و تهویه ساختمان ها درفصول سردوگرم می باشد این واقعیت قابل توجه همراه با مساله حفظ محیط زیست کاهش آلودگی هوای شهرها و محدود بودن منابع انرژی ضرورت استفاده بهینه از منابع و ذخایر کشورمان را بیش از بیش مطرح می کند.