سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید حمید رضا شریف واقفی – شرکت مهندسین مشاور کوثر آب پارس
سارا زمانی – شرکت مهندسین مشاور کوثر آب پارس
سید مجید شریف واقفی – شرکت مهندسین مشاور کوثر آب پارس

چکیده:

کشور ایران به دلیل کمبود ریزشهای جوی و عدم پراکنش مناسب زمانی و مکانی بارندگی در زمره کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قراردارد و توجه به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه آن در رأس کار دست اندرکاران بخش آب قرار گرفته است . مدیریت مصرف آب یکی از شاخه های مدیریت انرژی محسوب می شود و تأثیر اقدامات مؤثر در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در کاهش نیاز به انرژی آشکار می باشد . بنابراین یکی از ا.هداف مهم مدیریت مصرف ، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی مورد نیاز جهت تأمین آب شرب از منابع تولید می باشد . به منظور برآورد نسبی میزان کاهش انرژی در نتیجه مدیریت مصرف ، از نتایج یک مطالعه موردی انجام شده در یک منطقه از شهر تهران ، استفاده شده است . در این مطالعه ، اعمال راهکارهای مدیریت مصرف به کاهش ۱۹ درصدی مصرف آب منجر شد . این میزان کاهش در مصرف اب ، نیاز به منابع تولید ، مثل چاه ها و تصفیه خانه ها را محدود می کند و اثرات مستقیم آن ، کاهش انرژی مورد نیاز و هزینه های ناشی تأمین آب مورد نیاز شهر خواهد بود .