سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه نگهداری – کارشناس ارشد علوم تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد اقلید
فاطمه صفری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد اقلید
محمدمهدی امید وارفر – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد اقلید

چکیده:

یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان ها خلاقیت است. از این رو محققان بسیاری به بررسی عواملی پرداخته اند که بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار است. از میان این عوامل، رهبری یکی از مهمترین آن هاست. هدف این مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مشارکتی و خلاقیت کارکنان است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سبک رهبری مشارکتی یکی از عوامل موثر و زمینه ساز مهم برای خلاقیت کارکنان و سازمانهاست. بر اساس این الگو هر چه نظارت توسط خود کارکنان انجام شود و هر چه مدیران از ارتباطات دو طرفه و باز، رابطه دوستانه و صمیمی و تفویض اختیار به کارکنان استفاده کنند میزان خلاقیت نیز افزایش می یابد.