سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامعباس عبدی نژاد – مدیرکل دفترا موربیابان و مدیر ملی پروژه
امیرمسعود پویافر – کارشناس مسئول پروژه
غلامرضا هادربادی – مدیراجرایی پروژه

چکیده:

تغییر اقلیم به عنوان سومین چالش مهم جهانی به همراه کمبود اب شیرین و بیابانزایی برای زیست کره محسوب و برای بقا بشر تهدیدی جدی به شمار می رود اصلی ترین اثر پدیده تغییر اقلیم افزایش دمای سطح کره زمین بهدلیل افزایش میزان گازهای گلخانه ای می باشد گازهای گلخانه ای براساس پروتکل کیوتو عمدتا شامل CO2 70% , CH412% , N2O15% , همچنین گازهای SF6,HFC5, PFC5 مجموعا ۳% می باشند دراین میان CO2 اتمسفری با بالاترین میزان بیشترین سهم را در بروز اثرات گلخانه ای دارا می باشد در کنار اعمال روشهای کاهش ورود CO2 به اتمسفر یکی از راهکارهایی که امروزه برای مدیریت میزان کربن اتمسفر پیشنهاد می گردد افزایش جذب اتمسفر به شیوه ترسیب کربن است که از طریق ایجاد یا افزایش میان نگهدارنده های کربن طی فرایند فتوسنتز در گیاهان انجام میگیرد.