سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان*
احسان مدنی اشکذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیرضا دژهمت – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

رودخانه ها شکل خود را با فرسایش حوضه ی اطراف به صورتی که با پارامترها ومتغیرهای دبی جریان و شیب و رسوبات انتقال یافته از بالادست متناسب گردد،تشکیل می دهند. بار حمل شده در آنها به دو صورت بار معلق و بار کف صورت می گیرد.وجود هرگونه مانع اعم از طبیعی یا مصنوعی در مقابل جریان، باعث برهم زدن خطوط جریان و ایجاد جریان های چرخشی می شود که این پدیده، فرسایش و آبشستگی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این تنگ و محدود شدن عرض جریان ، باعث افزایش سرعت جریان و تشدید فرسایش می شود. این امر نه تنها باعث زیر آب رفتن اراضی اطراف رودخانه ها می شود، بلکه باعث می شود که بالا آمدن آب، بسیاری از تاسیسات مجاوررودخانه را تخریب کند و وضعیت بحران را پدید آورد.پس باید پارامترهای رودخانه را در حد نرمال مدیریت نمود و این راه توسط نهادهای مرتبط میسر می گردد. نهادهای مرتبط لازم است با آگاهی کافی و کارشناسی های مورد نیاز،طبیعت رفتاری رودخانه ها را شناخته و اقدامات مدیریتی لازم را به کار گیرند تا به دچار مشکلات مرتبط با مدیریت های نا درست نگردند