سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید سعید اسلامیان – دانشایر گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اخروی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب در سطح حوزه آبریز دارای مشکلات و پیچیدگی های خاص خود می باشد. مدیریت یکپارچه منابع آب از موضوعات بسیار مهم برای طراحان ، مدیران ، سرمایه گذاران و قانون گذاران حیطه مسائل منابع آب بوده و به موضوع مدیریت سیستم های آبی به عنوان امری تاثیرگذار در محیط طبیعی و اجتماعی- اقتصادی در برگیرنده آن ها نگریسته می شود. در این راستا مدیریت هزینه های منابع آب بسیار حائز اهمیت است . یکی از شاخص ترین تکنیک های مدیریت بهره برداری از آب باران ، استحصال آب باران و استفاده از آن برای تمام مصارف عمومی می باشد. این تحقیق به اطلاعاتی پیرامون دامنه هزینه اجزای سیستم های جمع آوری آب باران اشاره و هزینه های عملیاتی آن را با دیگر روش ها مقایسه می کند. هزینه های سیستم های جمع آوری آب باران به مراتب کم تر از سایر روش های دیگر نظیر حفر چاه می باشد و علاوه بر این به الگوهای آب و هوا نسبت به کمیت و کیفیت سفره های آب زیرزمینی بیشتر می توان اعتماد کرد. استانداردهایی برای هزینه های تهیه و اجرای سیستم های جمع آوری آب باران تبیین شده است که رعایت این استاندارد کمک شایانی بر مدیریت مالی منابع آب می باشد.