سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میلاد آقائی – گروه شرکت های تیلواسلولز
اصغر آقائی –
محمدعلی اکبری –

چکیده:

مدیریت لجستیک یکی از مفاهیم اساسی درسازمان های روبه رشد و درحال حرکت به سمت عملکرد کلاس جهانی است ازطرف دیگر دردنیای امروز یکی از بهترین شیوه ها برای بهبود عملکرد درون سیستم مدیریت لجستیک متحرک است چراکه به وسیله آن می توان مزیت رقابتی را درسازمان ها ایجاد نموده و مزایایی همچون صرفه جویی درهزینه ها را به واسطه افزایش سرعت انعطاف پذیری و همچنین قابلیت بکارگیری درابعاد مختلف کسب و کار بدست آورد ازاین رو مدیریت لجستیک متحرک در محیط شبکه های جامع دردرک نقاط بهبود کمک بسزایی می نماید درواقع مدیریت لجستیک متحرک بعنوان فرایند برقراری ارتباطات مجازی بین بخشهای مختلف سازمان عمل می کند دراین میان عوامل یکپارچه کننده و ابزارهای میان کارکردی با هدف برقراری ارتباط بین اطلاعات و افراد و رفع نواقص احتمالی مشکل هماهنگی را رفع کرده و به پویایی و بهبود کارایی مدیریت لجستیک کمک می نمایند این قماله به بررسی مفهوم لجستیک متحرک پرداخته و درانتها نیز نمونه ای کاربردی دریکی از شرکت های ایرانی ارایه گردیده است