سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی شائمی برزکی – استادیار دانشگاه اصفهان
امید بهارستان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
غلامرضا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

دانش درمطالعاتحوزه مدیریت بطور فزاینده ای به عنوان یکی از منابع اصلی جهت ارتقا قابلیت های رقابتی سازمان ها شناخته میشود ایجادمدیریت و انتقال دانش به عنوان مسائل عمده در سازمان ها توسط محققین درنظر گرفته می شوند درفرایند انتقال دانش سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی نقش حیاتی راایفا می کند برپایه رویکردهای نظری اخیر به مبحث مدیریت دانش مخصوصا دیدگاه نوناکا این مقاله به بررسی مسائل مهم درارتباط با انتقال دانش درون سازمانی می پردازد انواع دانش تولید شده و ردوبدل شده توسط سازمان ها مقایسه و هم سنجی می شود و همچنین مشکلاتی که درمدیریت دانش ممکن است بوجود آید مفهوم کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به تصویر کشیده می شود مخصوصا در مورد اینکه کدام یک از سیستمهای مختلف فاوا برای انتقال انواع گوناگون دانش مناسب است بحث می شود درنهایت یک چهارچوب تفسیری ارایه می گردد و سپس به چالشهای پیش روی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش پرداخته می گردد.