سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه آزا
شیما صراحتی –
سحر قلعه –

چکیده:

در طرح جامع شهر تهران ، سرانه فضای سبز شهر تهران ۵/۸ متر مربع در نظر گرفته شده بود ، افزایش بی رویه جمعیت به دنبال مهاجرت روستاییان به شهرها،گسترش شهرنشینی ،زندگی صنعتی و ساختمان سازی های بی رویه، موجب کاهش سرانه فضای سبز این شهر شده است ;این امر به مثابه یک تهدید جدی ،سبب افزیش اثرات مخرب زیست محیطی گوناگونی از قبیل آلودگی هوا ،آلودگی صدا و غیره در این شهرگشته است. تا جاییکه در طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران ، سرانه فضای سبز موجود این شهر معادل ۵۸/۵ متر مربع و سرانه پیشنهادی برای ده سال آینده حداقل ۱۰ متر مربع درنظر گرفته شده است.در این مطالعه سعی بر آن است که با بررسی اثرات فضای سبز ، بیان تهدیدها،مشکلات و اهمیت آن در کلان شهر تهران ،راهکارهایی جهت احیا و بهسازی شرایط زیست محیطی کنونی این شهر ارائه گردد.نتایج حاصله حاکی از آن است که مشکلات موجود شهر تهران در زمینه فضاهای سبز شهری ،ناشی از ضعف مدیریت و عدم همکاری مناسب نهادها و ارگانهای مختلف در امر حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری بوده است; در این راستا به منظور ارائه برنامه مدیریت یکپارچه و متناسب با شهر تهران ،راهکارهایی در رابطه با آموزش از طریق رسانه‌های گروهی،برگزاری جلسات فضای سبز برای شهروندان، ایجاد تشکل‌های محلی و منطقه‌ای،انتخاب گونه های گیاهی مناسب از نظر مکانی ، اجتماعی ، اقتصادی و… جهت مقابله با کاهش روز افزون فضای سبز ، ایجاد هماهنگی بهتر ارگانها و سازمان‌های مربوطه پیشنهاد میشود.