سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا غفاری گیلانده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محبوب ریحان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فخرالدین میناپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
چیمن موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشد سریع شهرنشینی باعث تخریب فضاهای سبز به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثردرجذب و کاهش آلاینده ها شده است بی شک چنین رشدی پیامدهای اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی جدی را به وجود آورده و خواهد آورد ازجمله مسائل محیط زیستی تغییرات درکاربری و پوشش اراضی با روندی منفی از نظر آثار ساختاری و عملکردی است بطوریکه بسیاری از کاربریهای اراضی کشاورزی و باغها و فضاهای سبز و باز جای خود را به کاربری های مسکونی وصنعتی داده است بنابراین سازمان دهی مکانی فضایی کاربریهای مختلف شهری و دراین میان مکانیابی مناسب پارک ها و فضای سبزشهری به عنوان یکی از مهمترین کاربریهای تاثیر گذار دررفاه و بهداشت روانی و جسمی ساکنین شهرو عامل اصلی دربهبود شرایطاکولوژیک شهر امری مهم و غیرقابل اجتناب تلقی می شود درهر اردبیل نیز مشکل عدم تعادل درکاربریهای مربوط به فضای سبز زمانی بیشتر قابل درک می شودکه به توزیع نامتعادل این کاربریها درسطح شهر و عدم التزام به منشوری مشخص درمکان گزینی آنها نیز توجه داشته باشیم.