سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رسول مهدوی عادلی – استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
مرضیه رضایی – مربی گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

امروزه با توسعه سریع شهرها و افزایش تصاعدی حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شود اهمیت استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سیستمهای مرتبط با داده های فضایی در برنامه ریزی شهری را آشکار می کند دراین مطالعه برای تولید سامانه ی مدیریت مراکز فرهنگی شهر بندرعباس مراحل مختلفی صورت گرفت که عبارتند از: تعریف جامع از مراکز اوقات فراغت و تعیین سن جوانان هدف، شناسایی سازمان های مرتبط با امور جوانان تهیه نقشه های پایه اعم از دیجیتالی و آنالوگ مطالعات میدانی و بررسی صحت اطلاعات ورود نقشه های پایه شهر در محیط رایانه ثبت موقعیت مکانی مراکز برروی نقشه های زمین مرجع شده و تهیه بانک اطلاعاتی برای هر نقشه به تفکیک. دربخش نتایج اطلاعات مکانی محدوده و نام مراگز گذران اوقات فراغت و همچنین توسعه و تغییرات محدوده ی شهر برروی نقشه ها اعمال گردید.