سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مائده میاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه آهنگری – ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زینب امین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

شهر شوشتر یکی از شهرهای تاریخی ایران می باشدو آثاری از تمدن ایلام تا اسلام را درخود جای داده است که امروزه به دلیل عدم مدیریت و برنامه ریزی مطلوب جهت ساماندهی این بافت تاریخی شاهد نابودی میراث فرهنگی و طبیعی ایان شهر می باشیم دراین راستا با روش موردی به بررسی فرصت های شهری شهرستان شوشتر پرداخته شده است و یافته های بدست آمده از این پژوهش حاکی وجود بناهای تاریخی فراوان و منابع طبیعی زیبا دراین شهر می باشد درآخر با توجه به فرصت های موجود و اهداف توسعه پایدار طراحی اکوموزه یک راه کار مدیریتی مناسب و روشی پایدار برای حفاظت از طبیعت و میراث فرهنگی و تضمین کننده پایداری جوامع معرفی شده است.