سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیار گروه مدیریت دانشگا زنجان
میلاد بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان
سیدمحمد بطحائی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف از تأسیس هر موسسه، سازمان یا شرکت تجاری، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد. برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید، هزینهای خود را کاهش داده و بر سود خود بیافزایند. یکی از مهمترین عوامل تولید در هر سازمان، نیروی انسانی آن می باشد. بهره وری در ساده ترین شکل که بعنوان نسبت ستانده ها به داه ها یا بازدهی در نظر گرفته می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است. مدیریت عملکرد رویکردی است که با دادن آموزش لازم به نیروی کار و همچنین برقرای یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان نیز برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداش های مبتنی بر عملکرد، سعی در ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان دارد این مقاله سعی در تبیین مفاهیم مدیریت عملکرد و بهره وری و نیز رابطه بین این دو مفهوم دارد و کوشیده است تا با ذکر اصول و فرایند اجرای انها، یک چارچوب علمی برای اجرای مدیریت عملکرد توأم با افزایش بهره وری در سازمانها ارائه نماید